Pengertian dan Contoh Fardhu Kifayah 

Penulis Rizal H | Ditayangkan 03 Mar 2020

Pengertian dan Contoh Fardhu Kifayah 

contoh fardhu kifayah - Image from wajibbaca.com

Contoh fardhu kifayah - Fardhu kifayah merupakan suatu perkara yang yang wajib dikerjakan setiap anggota masyarakat, jika tidak ada yang mengerjakannya maka dosa semua masyarakat tersebut.

Selama ini kita mungkin mengenal fardu kifayah sebatas mengurusi jenazah saja, padahal ada banyak contoh dari fardhu kifayah ini.

Berikut contoh fardhu kifayah selain shalat jenazah yang ada dalam masyarakat.​

 1. Menuntut ilmu tertentu seperti (ilmu kedokteran, ilmu kemiliteran dsb)
 2. Melakukan segala perintah allah dan menjauhi segala larangan-Nya
 3. Jihad ibtidai
 4. Dsb

Dalam hal menuntut ilmu, fardhu kifayah dibagi menjadi dua yakni terkait dengan ilmu ilmu syar'i dan ilmu ilmu tentang dunia, contoh ilmu fardhu kifayah.

ilmu Syar'i  seperti :

 1. ​Menghafal Alquran
 2. Hadits dan ilmu hadits
 3. Ilmu Ushul
 4. Fikih
 5. Nahwu,
 6. Bahasa Arab
 7. Shorof
 8. Ilmu perowi hadits
 9. Ijma’ dan
 10. Perselisihan Ulama

Ilmu tentang dunia:

 1. ​Matematika
 2. Kedokteran
 3. Kemiliteran
 4. Dsb

Berikut nukilan perkataan dari An-Nawawi rahimahumullah 

"Jenis Ilmu yang kedua adalah ilmu Fardu Kifayah, yaitu ilmu yang dibutuhkan manusia demi tegaknya agama mereka yang sifatnya harus ada, yaitu berupa ilmu-ilmu Syari’at, seperti : menghafal Alquran, Hadits dan ilmu Hadits, ilmu Ushul, Fikih, Nahwu, Bahasa Arab, Shorof, ilmu perowi Hadits, Ijma’ dan perselisihan Ulama"

Kepentingan Fardhu kifayah 

Varian lain dari fardhu adalah fardhu ain yakni suatu kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu, berbeda dengan fardhu ain fardhu kifyah lebih dibebankan kepada kelompok hal ini bertujuan agar masyarakat peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umat. Fardhu kifayah ini bisa dibilang kewajiban kolektif bagi semua umat muslim.

Berikut kepentingan fardhu kifayah kepada individu, masyarakat dan negara 

Individu:

 1. ​Melahirkan individu yang rajin dan bersungguh sungguh menuntut ilmu pengetahuan,
 2. Melahirkan individu yang mahir dan pakar dalam suatu bidang keilmuan.

Masyarakat:

 1. ​Dapat memenuhi kepentingan umat sesuai dengan kepentingan syariat,
 2. Masyarakat akan lebih maju dalam segala bidang kehidupan,
 3. Tercipta keharmonisan antara sesama masyarakat islam.

Negara:

 1. ​Disegani dan dihormati negara lain karena merealisasikan tuntunan islam,
 2. Negara semakin maju 
 3. Negara aman dan makmur.

Baca Juga:

Peran Fardhu Kifayah untuk Kepentigan Umat 

Tanpa kita sadari ternyata peran fardhu kifayah sangat penting untuk kemaslahatan umat, dalam hal ibadah sholat saja peran fardhu kifayah sangat diperlukan seperti:

 • Seseorang yang menyediakan masjid (tempat sholat)
 • Seseorang yang menentukan arah kiblat
 • Seseorang yang membuat alat pencari arah kiblat
 • Seseorang yang menyediakan air wudhu
 • Seseorang yang menyediakan air wudhu
 • Seseorang mengajarkan tata cara sholat
 • Seseorang yang menyediakan pengeras suara untuk adzan
 • Seseorang yang menyediakan listrik
 • dsb

Itu masih dalam urusan sholat saja belum lagi dengan urusan zakat, puasa, menuntut ilmu, menutup aurat, haji dan fardhu ain lain yang lainnya.

Para ulama pernah melakukan hitung hitungan sederhana mengenai persentase perbandingan antara fardhu ain dan fardhu kifayah. Jawabannya adalah 90% untuk fardhu kifayah dan 10% untuk fardhu ain.

Dalam fardhu kifayah terdapat sebuah kerangka "sesuatu hal yang wajib tidak akan menjadi sempurna tanpa ada sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi wajib" dalam kerangka ini banyak sekali fardhu fardhu turunan yang tidak tertulis di nash dan menjadi kewajiban baru bagi kaum muslim.

Akibat Meninggalkan Fardhu kifayah 

Adapun berikut akibat dari meninggalkan fardhu kifayah

 • ​Ketinggalan dalam semua bidang keilmuan terutama ilmu pengetahuan dan ekonomi
 • Hidup dalam kemiskinan dan kejahilan 
 • Tidak mempunyai kemahiran dan ilmu
 • Dipandang rendah oleh masyarakat dan negara luar  

Itulah pengertian dan contoh fardhu kifayah dalam kehidupan sehari hari yang ada di masyarakat.

SHARE ARTIKEL