Mempunyai Ketabahan yang Luar Biasa, Berikut Nama Ulul Azmi Beserta Mukjizatnya

Penulis Nadiah Ratna | Ditayangkan 18 Sep 2018

Mempunyai Ketabahan yang Luar Biasa, Berikut Nama Ulul Azmi Beserta Mukjizatnyaulul azmi via waktuku.com

Pastinya sudah pernah mendengarkan kan tentang istilah ulul azmi? Istilah ini sangat istimewa dan penuh makna. Apakah maksud ulul azmi? Lalu, siapa saja ulul azmi?

Dalam bahasa Arab ulul azmi disebut juga Ulu al-Azmi. Apakah maksud ulul azmi? Ulul Azmi adalah gelar khusus yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menyebarkan Agama Tauhid. Gelar ini merupakan gelar yang sangat istimewa kedudukannya di mata Allah.

Kenapa disebut ulul azmi? Gelar ulul azmi ini diberikan kepada lima Rasul karena mendapat pengiktirafan Allah SWT, memiliki kesabaran yang tinggi semasa berdakwah, sentiasa memohon kepada Allah SWT supaya kaum mereka tidak diturunkan azab, sentiasa berdoa kepada Allah SWT supaya memberi hidayah kepada kaum mereka, serta memiliki keazaman yang tinggi semasa berdakwah.

Lalu, apa perbedaan Rasul ulul azmi dan Rasul lainnya? Perbedaan antara Rasul ulul azmi dan Rasul lainnya terletak pada berat ujian dan cobaan yang diterima serta ketabahan dan kesabaran mereka dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut.

Baca Juga : Sebagai Pengharap Syafa'at Rasul, Berikut Bacaan Sholawat Nabi Lengkap Beserta Artinya

Ulul Azmi Beserta Mukjizatnya

Ulul Azmi artinya seorang Rasul Allah yang memiliki ketabahan hati yang luar biasa. Mereka mengerahkan segala daya dan upaya dengan penuh kesabaran untuk menegakkan kalimat Allah swt. dan membumikan syariat Allah swt. di muka bumi. Siapa saja ulul azmi? Dari 25 Rasul Allah yang meraih derajat Rasul Ulul Azmi ada lima. Berikut Rasul ulul azmi beserta mukjizatnya:

1. Nabi Nuh as.

Mempunyai Ketabahan yang Luar Biasa, Berikut Nama Ulul Azmi Beserta Mukjizatnya
ilustrasi mukjizat nabi nuh via 4amiin.blogspot.com

Nabi Nuh as. merupakan keturunan ke sepuluh dari Nabi Adam as. bapaknya bernama Lamak bin Matusyalih dan ibunya bernama Qainusy binti Rakil. Nabi Nuh as. diutus Allah swt untuk turun membimbing keturunan bani Syis dan Bani Qabil yang pada saat itu mengalami kerusakan moral yang sangat buruk. Beliau berdakwah pada umatnya mencapai 950 tahun, namun hanya beberapa orang saja yang mau menerima dakwahnya dan beriman terhadap apa yang beliau sampaikan.

Mukijizat Nabi Nuh as.
 • Kemampuan membuat perahu
 • Ketika perahu Nabi Nuh dibakar oleh umatnya tidak bisa terbakar
 • Dengan perahu itu pula, Nabi Nuh dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah dari bencana banjir

2. Ibrahim as.
Nabi Ibrahim merupakan nabi yang dilahirkan di kota Babil (Babilonia, Irak) daerah kutsi yang termasuk wilayah kekuasaan raja namrud pada saat itu. Bapaknya merupakan salah satu pengrajin atau pembuat patung tuhan yang bernama Tarikh atau Azar bin Nakhur. Dibandingkan dengan nabi dan rosul yang lain, nabi Ibrahim as. merupakan seoseorang yang memiliki banyak kelebihan oleh sebab itu ia termasuk di dalamnya sebagai salah satu rosul ulul azmi.

Mukjizat Nabi Ibrahim as.
 • Ketika masih bayi ibu jarinya bisa mengeluarkan madu
 • Peristiwa penyembelihan Ismail, yang kemudian digantikan gibas (domba)
 • Ketika dibakar oleh Raja Namrud, tidak terbakar.

3. Nabi Musa as.

Mempunyai Ketabahan yang Luar Biasa, Berikut Nama Ulul Azmi Beserta Mukjizatnya
ilustrasi mukjizat nabi musa via pulsk.com

Nabi Musa as. merupakan nabi yang dilahirkan dalam kekuasaan raja firaun yang sangat angkuh dan menggap dirinya sebagai Tuhan. Ia diutus oleh Allah swt. untuk menaklukkan dan meredam kemurkaan Firaun, memberantas kemusyrikan, serta menjadi pembimbing bagi bai Israil. Bapaknya bernam Imran bin Yasar dan Ibunya bernama Yukabad.

Mukjizat Nabi Musa as.
 • Tongkat yang dimilikinya bisa berubah menjadi ular yang besar, sehingga bisa mengalahkan ular ciptaan tukang sihir Raja Fir’aun
 • Dengan tongkat itu pula Nabi Musa bisa membelah lautan, ketika Nabi Musa dan pengikutnya di kejar-kejar oleh Fir’aun dan tentaranya.
 • Ketika pengikut Nabi Musa kehausan, tongkat beliau dipukulkan ke batu, kemudian memancar- kan air untuk di minum.

4. Nabi Isa as.
Nabi Isa as. merupakan salah satu rasul yang diutus di tengah-tengah kaum bani Israil yang saat itu sudah menyimpang dari ketentuan dan hukum Taurat. Ia lahir tanpa seorang ayah yaitu tanpa hubungan sumi istri layaknya manusia normal biasanya. Ibunya bernama Maryam binti Imran.

Mukjizat Nabi Isa as.
 • Bisa berbicara ketika masih bayi
 • Menjadikan burung dari tanah
 • Dapat menyembuhkan penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan, seperti lepra, buta dan lain-lain
 • Dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal atas ijin Allah.

5. Nabi Muhammad saw.

Mempunyai Ketabahan yang Luar Biasa, Berikut Nama Ulul Azmi Beserta Mukjizatnya
ilustrasi mukjizat nabi muhammad via artikelkuislami.blogspot.com

Rosul ulul azmi yang terakhir adalah Nabi Muhammad saw. yang diutus ditengah-tengah kaum yang berbudaya raltif maju namun berpikiran dan berjiwa jahiliyah. Bapak Rosulullah bernama Abdullah bin Abdul Mutalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kedua orang tua nabi Muhammad saw berasal dari suku Quraisy.

Mukjizat Nabi Muhammad saw.
 • Dengan menunjukkan telunjukknya, beliau bisa membelah bulan dan merapatkannya kembali
 • Ketika umatnya kekurangan air, dari sela-sela jari beliau dapat mengeluarkan air yang cukup untuk di minum dan untuk berwudlu oleh banyak orang
 • Peristiwa Isra’ Mi’raj, yakni diperjalankannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha, kemudian naik ke Sidratul Muntaha
 • Al-Qur’an merupakan mu’jizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran sangat universal di sepanjang zaman, yang memuat berbagai hal yang menyangkut kehidupan seluruh makhluq, baik di dunia maupun di akhirat, juga berbagai macam ilmu pengetahuan.
 • Mukjizat lain yang dimiliki oleh nabi Muhammad saw. adalah jari-jari beliau dapat memancarkan air dari sela-sela jarinya.


Demikian penjelasan tentang ulul azmi beserta mukjizatnya yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan di atas bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.
SHARE ARTIKEL