Fardhu Kifayah Artinya Apa?

Penulis Rizal H | Ditayangkan 05 Mar 2020

Fardhu Kifayah Artinya Apa?

fardhu kifayah artinya - Image from wajibbaca.com

Fardhu kifayah artinya adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada suatu kelompok orang atau kewajiban yang dituntut untuk dilakukan tanpa memandang siapa pelakunya.

Kita selama ini mengenal fardhu kifayah mungkin hanya sebatas mengurusi jenazah saja, padahal ada perkara lain yang lebih peranannya bisa disebut dengan fardhu kifayah.

Contohnya adalah tuntutan menjadi seorang dokter, dokter memang dibutuhkan dalam masyarakat dan penting peranannya, namun apabila sudah ada yang menjadi dokter tuntutan tersebut akan gugur bagi yang lain. 

Perlu anda ketahui fardhu kifayah dibangun dari sebuah kerangka "Jika hal yang wajib tidak akan menjadi sempurna jika tidak adanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib" 

Semisal dalam hal sholat saja, sholat merupakan fardhu ain kan, pernah gak kita membayangkan orang yang menyediakan tempat sholat (masjid), orang yang menentukan waktu sholat, orang yang membuat kompas orang yang menyediakan air untuk wudhu, orang yang menyediakan pengeras suara untuk azan dan semua pendukung yang berkaitan dengan terlaksananya suatu ibadah seperti sholat hingga menjadi sempurna, kesemua peran orang diatas termasuk kedalam fardhu kifayah.

Pada masa kejayaan islam terdahulu tidak pernah lepas dari penegakan fardhu kifayah untuk membangkitkan dakwah dan ajaran islam, Ummat islam terdahulu sadar untuk mengatasi rintangan dakwah, harus mendirikan pusat-pusat iptek terlebih dahulu yang nantinya akan melahirkan sebuah produk seperti teknologi kemiliteran, ilmu perdagangan dan ilmu sosial islam.

Sebagai contoh produk penegakan fardhu kifayah pada zaman islam terdahulu yakni lahirnya ilmu al-jabar, terciptanya alkohol, astronomi, kopi, dan atlas dan masih banyak lagi.

Contoh Fardhu Kifayah 

Berikut beberapa contoh dari fardhu kifayah : 

  1. ​Menshalati jenazah
  2. Belajar ilmu tertentu (kemiliteran, psikologi, dokter dll)
  3. Amar ma'ruf nahi munkar
  4. Jihad ibtidai'
  5. mendirikan khilafah
  6. dll.

Jika kira berkaca pada umat Islam terdahulu, tentunya kita harus bisa meniru dan berkarya lebih baik lagi untuk agama dan bangsa ini dengan menerapkan pilar pilar fardhu kifayah, demi tegaknya sebuah negara yang lebih maju dilandasi dengan pengetahuan agama yang kuat.

Baca Juga:

SHARE ARTIKEL