Tanda-Tanda Datangnya Kiamat yang Semakin Dekat

Komentar

Ilustrasi terjadinya kiamat

Apa itu hari kiamat? Dan apa tanda-tanda hari kiamat?

Jawaban yang tepat mengenai pertanyaan tadi adalah Wallahu A'lam atau Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Mengetahuinya. Akan tetapi ada beberapa teks yang bersumber dari Rasulullah SAW mengenai ciri ciri dan tanda tanda akan terjadinya Kiamat.

Pengertian hari kiamat

Peristiwa kiamat merupakan peristiwa kehancuran yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Seluruh makhluk hidup akan merasakan kematian.

Alquran banyak menginformasikan keadaan yang akan dialami ketika kiamat itu terjadi.

Kiamat merupakan rukun iman kelima bagi umat islam yang dipercaya pasti akan terjadi.

Namun tidak satu pun makhluk mengetahui kapan peristiwa akhir kehidupan alam dunia tersebut akan berlangsung karena semuanya adalah rahasia illahi.

Akan tetapi Allah SWT melalui Rasulullah SAW melalui tanda-tandanya.

Kiamat pasti bakal terjadi.

Tetapi bagaimana kita mengetahui ciri-cirinya ?
Ternyata tanpa disadari tanda-tanda kiamat sedang berjalan, hanya manusia tak banyak yang menyadarinya.

Selain fenomena alam, gerhana juga disebut sebagai salah satu makin dekatnya hari akhir atau kiamat.

Ada tiga tanda fenomena dari tanda-tanda kiamat yang perlu diantisipasi dewasa ini oleh umat manusia pada umumnya dan umat islam pada khususnya.

Dua di antara ketiga tanda itu masuk dalam kategori tanda-tanda besar kiamat.

Satu lagi kadang dimasukkan ke dalam tanda besar, namun ada pula yang menyebutnya sebagai tanda penghubung antara tanda-tanda kecil kiamat dengan tanda-tanda besar kiamat.

Dalam buku yang merupakan salah satu karya terbesar ulama salaf terkemuka, Imam Al-Qurthubi, berjudul At-Tadzkiratu fi ahwal al-mawta wa ahwal al-akhirah yang telah merangkum tentang tanda-tanda hari kiamat.

Tanda-tanda kiamat merupakan petunjuk atau isyarat tentang hampirnya kedatangan hari kiamat.

Umat islam percaya bahwa pengakhiran alam semesta ialah sebagian daripada rahasia Allah dan tiada satu makhluk pun yang mengetahui waktu sebenar berlakunya kiamat.

Walau bagaimanapun, Nabi Muhammad SAW sudah memberitahu bahwa sebelum tiba hari kiamat itu, tanda-tandanya akan muncul dan disaksikan oleh manusia.

Turutan tanda-tanda tersebut bermula dengan tanda-tanda yang kecil dan kemudian disusuli dengan tanda-tanda besar.

Berbeda dengan kiamat yang umumnya dipahami, kiamat ini dipicu oleh ulah manusia.

Terjadinya bertahap.

Dimulai dari pohon kurma dibaisan yang sudah lama tidak lagi berbuah, dan kini masyarakat israel sangat mengkhawatirkan.

Bangunan tinggi melebihi gunung, gunung-gunung di Mekkah mulai berlubang, bayangan Kabbah sudah tidak terlihat lagi.

Tanda-tanda kiamat

Tanda-tanda kiamat kecil yang terjadi diantaranya adalah :
 • Munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat islam
 • Orang yang baik berkurang sedang yang jahat bertambah banyak
 • Manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan muda
 • Negara Arab menjadi padang rumput & sungai
 • Banyak saksi palsu & menyimpan kesaksian yang benar
 • Pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria
 • Banyak dusta dan tidak tepat dalam menyampaikan berita
 • Bulan sabit terlihat besar
 • Banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang
 • Banyak orang saleh meninggal
 • Ilmu agama akan secara bertahap hilang
 • Zina merajalela

Tanda-tanda kiamat besar akan muncul saat hari kiamat dan diantaranya adalah :

 • Kemunculan Dajjal
 • Turunnya Nabi Isa
 • Keluarnya Yajuj dan Majuj
 • Binatang melata di bumi.
 • Terbitnya matahari sebelah barat
 • Gerhana di Timur
 • Gerhana di Barat
 • Gerhana di Jazirah Arab
 • Keluarnya api dari kota Yaman menghalau manusia ke tempat pengiringan mereka
Top