Bila Ragu dengan Rezeki Anda, Ini 10 Ayat Al-Qur’an yang Menjelaskan Porsi Rezeki

Penulis Penulis | Ditayangkan 30 Mar 2018

Bila Ragu dengan Rezeki Anda, Ini 10 Ayat Al-Qur’an yang Menjelaskan Porsi Rezeki

sumber gambar misteri.id

Sebagai orang yang beriman, wajib bagi kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita. 

Setiap detik, menit, jam, hari kita selalu diberi nikmat yang tak terhingga.

Jika anda merasa ragu ataupun kurang bersyukur baca rangkuman tentang rezeki di 10 ayat Al Qur'an ini.

Rezeki itu bukan hanya sekedar uang ataupun harta dan jabatan.

Tetapi juga segala bentuk nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita baik berupa pakaian, tempat tinggal, orang tua yang bertanggung jawab dalam mendidik kita, suami atau istri, anak laki-laki maupun perempuan, sahabat yang baik, pendengaran, pengelihatan, kesehatan, kebahagiaan dan lain sebagainya.

Sebagai orang yang beriman, wajib bagi kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita. 

Setiap detik, menit, jam, hari kita selalu diberi nikmat yang tak terhingga.

Jika kita menghitung segala nikmat Allah dalam satu hari saja, niscaya kita tidak sanggup menghitungnya.

Maka, bersyukurlah kepada-Nya, karena dengan banyak bersyukur niscaya akan Allah tambahkan nikmat-Nya kepada kita.

10 Ayat Al-Qur’an Tentang Rezeki

Berikut ini ada beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang rezeki. Berikut selengkapnya:

Surat Al-Baqarah Ayat 58

Bila Ragu dengan Rezeki Anda, Ini 10 Ayat Al-Qur’an yang Menjelaskan Porsi Rezeki

Artinya

Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: “Masuklah kamu ke negeri ini (Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak dimana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah: “Bebaskanlah kami dari dosa”, niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak Kami akan menambah (pemberian Kami) kepada orang-orang yang berbuat baik“.

Surat Al-Baqarah Ayat 60

Bila Ragu dengan Rezeki Anda, Ini 10 Ayat Al-Qur’an yang Menjelaskan Porsi Rezeki

Artinya

Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan“.

Surat Al-Baqarah Ayat 172

Bila Ragu dengan Rezeki Anda, Ini 10 Ayat Al-Qur’an yang Menjelaskan Porsi Rezeki

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah“.

Surat Al-Baqarah Ayat 212

Bila Ragu dengan Rezeki Anda, Ini 10 Ayat Al-Qur’an yang Menjelaskan Porsi Rezeki

Artinya

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas“.

Surat Al-Baqarah Ayat 254

Bila Ragu dengan Rezeki Anda, Ini 10 Ayat Al-Qur’an yang Menjelaskan Porsi Rezeki

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim“.

Surat Ali ‘Imran Ayat 27

Bila Ragu dengan Rezeki Anda, Ini 10 Ayat Al-Qur’an yang Menjelaskan Porsi Rezeki

Artinya: 

Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)“.

Surat Ali ‘Imran Ayat 37

Bila Ragu dengan Rezeki Anda, Ini 10 Ayat Al-Qur’an yang Menjelaskan Porsi Rezeki

Artinya

Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab“.

Surat An-Nisa’ Ayat 100

Bila Ragu dengan Rezeki Anda, Ini 10 Ayat Al-Qur’an yang Menjelaskan Porsi Rezeki

Artinya

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak“.

Surat Al-An’am Ayat 142

Bila Ragu dengan Rezeki Anda, Ini 10 Ayat Al-Qur’an yang Menjelaskan Porsi Rezeki

Artinya

Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu“.

Surat Al-A’raf Ayat 96

Bila Ragu dengan Rezeki Anda, Ini 10 Ayat Al-Qur’an yang Menjelaskan Porsi Rezeki

Artinya

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya“.

Beberapa ayat-ayat diatas hanyalah sebagian dari kumpulan ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan rezeki.

Namun, beberapa ayat diatas adalah pilihan ayat yang sering digunakan ketika menjelaskan tentang rezeki atau jaminan rezeki dari Allah.

Semoga 10 Ayat Al-Qur’an Tentang Rezeki Terlengkap ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

SHARE ARTIKEL