Sudah Durhaka, Istri Seperti Ini Juga Tidak Menghargai Suaminya

Penulis Unknown | Ditayangkan 13 May 2017

Seorang istri harus berbakti kepada imamnya. Suami diperbolehkan menggugat isterinya jika memang melanggar syariat. Ketahuilah, surga Allah terdapat pada keridhaannya. Allah sendiri melaknat isteri yang tidak menghargai suaminya. Rasulullah SAW Bersabda.

“Hak suami terhadap isterinya adalahisteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta , tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya kembali, sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim,” (H.R. Abu Daud Ath-Thayalisi daripada Abdullah Umar).

Sudah Durhaka, Istri Seperti Ini Juga Tidak Menghargai Suaminya

BACA JUGA: Istri Sering Ditinggal Bekerja? Padahal Ini Batas Waktunya

Lantas, bagaimanakah isteri yang tidak menghargai suami? Berikut adalah ciri-ciri isteri yang tidak menghargai suami, seperti yang dikutip dari ruangmuslimah.

1. Tak meminta izin suami untuk hal-hal yang seharusnya memerlukan izin suami. Padahal suami berhak tahu segala aktivitas isteri baik di dalam maupun di luar rumah.

2. Tak mau melayani hajat biologis suami, tanpa alasan syari. Allah bahkan mengancam istri yang berbuat demikian dengan laknat para malaikat hingga Shubuh tiba.

3. Menjelekkan suami di hadapan teman-teman dengan niat menghinanya. Niat menghina suami dengan menjelek-jelekkan di hadapan teman-teman sendiri? Hati-hati, itu sama sekali tak jadi solusi.

4. Berlaku tidak setia pada suami. Suami bekerja mencari nafkah, tapi istri malah mencari kesenangan denga pria lain melalui sosial media atau chatroom? Sungguh perbuatan yang tak terpuji!

Semoga sifat diatas tidak tertancap pada diri setiap muslimah.

SHARE ARTIKEL