Anda Harus Tahu, Kenapa Saat Shalat Dzuhur dan Ashar Bacaannya Tak Dikeraskan

Penulis Dzikir Pikir | Ditayangkan 03 May 2017
Anda Harus Tahu, Kenapa Saat Shalat Dzuhur dan Ashar Bacaannya Tak Dikeraskan
Mutiara Public

Shalat Dzuhur dan Ashar, 2 diantara 5 shalat wajib yang bacaan shalatnya di lirihkan atau dipelankan. Mungkin ada yang bertanya kenapa? Ada apa perbedaan ibadah di siang hari dengan malam (maghrib dan isya') dan pagi hari (shalat shubuh)?

Mungkin ada yang mengikuti saja karena ini adalah ibadah fardhu yang sudah diajarkan oleh guru dan orang tua kita sejak kecil. Namun sebenarnya, anda perlu mengetahui apa dan mengapa. Karena dalam Islam kita dituntut untuk tahu, karena itu Allah melebihkan pahala dari amalan-amalan orang-orang yang tahu, yaitu mereka yang berilmu.

Terdapat peribahasa yang menyatakan bahwa satu ibadah dengan ilmu lebih baik daripada seribu ibadah tanpa ilmu. Seperti salah satu hal diatas, kenapa perlu kita tahu, karena semua itu ada ilmu didalamnya.

Memang masalah jahar ataupun sirr ketika melafazkan bacaan surah bukanlah persoalan apakah itu wajib ataupun sunat dan menjadikan kesalahan tersebut disempurnakan dengan sujud sahwi seperti lupa bertahyat awal. Akan tetapi bacaan solat zuhur yang dikeraskan atau tidak, lebih bertumpu pada kebolehan untuk melaksanakannya atau tidak.

Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu dalam shahih Muslim telah menyampaikan bagaimana keadaan Rasulullah SAW ketika solat.

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah solat bersama kami. Pada solat zuhur dan asar, beliau membaca Al Fatihah dan dua surah di rakaat yang pertama. Sesekali beliau memperdengarkan ayat yang beliau baca. Adalah beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dari solat zuhur dan memendekkannya pada rakaat yang kedua. Begitu juga pada saat solat subuh.

Dari keterangan Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu tersebut menjelaskan kepada kita terutama dalam kalimah, “Sesekali beliau memperdengarkan ayat yang beliau baca” bahwa terdapat kebolehan menjaharkan bacaan surah pada solat yang biasanya sirr seperti solat zuhur ataupun asar. Sehingga bacaan yang dilakukan dengan sirr atau jahar bukan menjadi syarat sahnya suatu solat.

Firman Allah berikut ini akan semakin memperjelas alasan mengapa solat zuhur dan asar tidak bersuara.

“Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah diantara keduanya itu.” (QS Al Isra 110).

Mengutip Islamituindah.com, tafsir ayat tersebut menjelaskan bahawa ketika Rasulullah berada di Mekkah, beliau melaksanakan solat berjamaah bersama para sahabat dengan mengeraskan bacaan surah. Ketika kaum musyrikin Mekkah mendengarnya, mereka pun mencaci maki bacaan tersebut, mencaci maki pula Dzat yang menurunkannya dan mencaci maki orang yang menyampaikannya.

Karena sikap itulah, maka Allah pun berfirman, “Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu” Sehingga jika dipanjangkan maka kalimatnya akan menjadi, “Jangan keraskan bacaanmu sehingga orang-orang musyrik mendengarnya.”

Akan tetapi Allah juga menyampaikan, “Dan janganlah pula merendahkannya.” Sehingga bacaan mesti tetap terdengar oleh para sahabat yang berada di saf pertama. Maka kerana itu Allah memerintahkan Rasul untuk mencari jalan pertengahan diantara keduanya.

Dalam riwayat yang lain terdapat keterangan yang menyatakan, “Maka setelah berhijrah ke Madinah perintah tersebut telah gugur. Beliau boleh melakukan yang beliau kehendaki dari keduanya.”

Dengan melihat berbagai keterangan tersebut, maka menzahirkan bacaan saat solat maghrib, isya dan subuh serta mensirr-kan bacaan solat zuhur dan asar adalah pengamalan yang dilakukan saat solat pertama kali disyariatkan. Allah memerintahkan tidak menzaharkan ketika siang hari supaya tidak menjadi celaan bagi kaum musyrikin.

Baca Juga: Viral! Sajadah dan Mukena yang Tiba-tiba Tegak Berdiri Seperti Orang Sholat

Adapun mengapa solat jumaat, solat hari raya, solat istisqa beserta solat lainnya yang dilakukan siang hari bersuara nyaring dikeranakan Nabi dan kaum muslim sudah hijrah ke Madinah dimana kekuatan umat Islam sudah terbentuk serta tidak akan ada kaum musyrik yang berani mencela.

Demikian penjelasan mengapa solat zuhur dan asar tidak bersuara. Semoga menambah wawasan bagi kita dalam mengenal aturan yang ada dalam solat dan tidak menyalahkan jika ada yang menzaharkan bacaan pada solat zuhur dan asar.

Wallahu A’lam.
SHARE ARTIKEL