Gak Sadar Pernah Melakukannya, Padahal Perbuatan Ini Dosanya Lebih Besar Daripada 36 Kali Berzina

Penulis Unknown | Ditayangkan 25 Apr 2017

Berzina adalah salah satu dosa terbesar dalam agama islam. Sebagai umat muslim pasti tahu bukan apa balasannya kalau berdosa? Tentu saja siksaan balasannya. Namun, perbuatan berikut ini malah dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wa Salam bersabda yang artinya :

“Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali.” [HR. Ahmad dan Al Baihaqi]

Gak Sadar Pernah Melakukannya, Padahal Perbuatan Ini Dosanya Lebih Besar Daripada 36 Kali Berzina

BACA JUGA: Penghuni Neraka, Rata-rata Tidurnya Seperti Ini! Kata Rasulullah....

Dari hadits diatas dosa seseorang yang melakukan riba dosanya lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Lantas, apa itu riba?

Secara etimologi riba berarti tambahan, baik yang terdapat pada sesuatu atau tambahan tersebut sebagai ganti terhadap sesuatu tersebut, seperti menukar satu dirham dengan dua dirham. Adapun secara terminologi, riba berarti adanya tambahan dalam suatu barang yang khusus dan istilah ini digunakan pada dua bentuk riba, yaitu riba fadl dan riba nasiah “Maksud tambahan secara khusus,ialah tambahan yang diharamkan oleh syari’at Islam, baik diperoleh dengan cara penjualan, atau penukaran atau peminjaman yang berkenaan dengan benda riba.”

Hukum Riba
Seperti kita ketahui bersama dan ini bukanlah suatu hal yang asing lagi bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam syari’at Islam sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Subhanahuwata’ala yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” [QS. Ali Imron: 130]

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” [QS. Al Baqarah: 275]

Di zaman ini sudah banyak praktik riba, namun masyarakat yang tidak mengenal agama tidak tahu kalau sebenarnya yang dia lakukan adalah riba. Seperti perbankan, kredit dan lain sebagainya. Ingatlah, Allah Maha Pengampun dan Menerima taubat dari makhluk-Nya.

SHARE ARTIKEL