Sudah Baligh Tapi Tidak Shalat, Tidak Kah kalian Takut Masuk Kedalam Neraka Saqor?

Penulis Penulis | Ditayangkan 24 Oct 2018

Sudah Baligh Tapi Tidak Shalat, Tidak Kah kalian Takut Masuk Kedalam Neraka Saqor?
Sumber gambar tongkronganislami.net

Jika seseorang muslim ditanya, apakah kamu sudah baligh ?

Maka dengan percaya diri ia akan menjawab, tentu saja sudah.

Tapi bagaimana dengan shalatmu ? sudah genap lima waktu ?


Seorang anak apabila sudah sampai umur baligh maka ia diwajibkan untuk melaksanakan semua kewajiban dalam agama.

Shalat sudah menjadi kewajibannya, apabila meninggalkan shalat dengan sengaja maka ia akan mendapat hukuman dan dosa.

Sedangkan didalam Al-Quran diterangkan jika seseorang meninggalkan shalat, maka ia akan dimasukkan kedalam Neraka Saqar.

“Apa yang menjadikan kalian terjerumus ke dalam Neraka Saqar?” Mereka menjawab: ” kami dahulu TIDAK suka mendirikan sholat.” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 42-43).

Baca juga: Naudzubillah Karena Kebiasaan Bermaksiat Allah Datangkan Ajal Disaat Orang Ini Bermaksiat

Neraka Saqar Untuk Orang yang Meninggalkan Shalat

Neraka Saqar adalah neraka bagi orang-orang yang meninggalkan shalat lima waktu. Mereka nanti akan menjadi penghuni neraka ini, mereka dibakar selama-lamanya. 

Bila kulit mereka sudah habis terbakar, Allah akan menggantikan dengan kulit yang lain untuk dibakar kembali agar mereka merasakan sakit.

“Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meningalkan dan tidak membiarkan, neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia, dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Saqar itu tiada lain, melainkan menjadi peringatan bagi manusia (QS Almudattsir :21).

Selain neraka Saqar, neraka-neraka lain juga akan dimasukkan orang-orang yang mengingkari shalat, seperti neraka Jahannam, Jahim, Khuldi, Wail, Huthamah dan Hawiyah. Hanya shalat lima waktu yang dapat menyelamatkan badan kita dari siksa api neraka. 

Mari saudaraku, kita menjaga waktu shalat dan melaksanakannya dengan hati kusyu’. Shalat yang benar adalah yang mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar.
SHARE ARTIKEL