Macam-macam Hukum Islam dan Betapa Sempurnanya Hidup Kita, Jika Mentaatinya

Penulis Nadiah Ratna | Ditayangkan 03 Sep 2018

Macam-macam Hukum Islam dan Betapa Sempurnanya Hidup Kita, Jika Mentaatinya
hukum islam via studiislamfarmasi.blogspot.com

Seorang Muslim dianjurkan untuk mempelajari hukum-hukum syariat di segenap aspek kehidupannya. Apa saja? Berikut penjelasannya.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi.

Aturan-aturan ini ditetapkan dan berkaitan dengan amal perbuatan seorang mukallaf, baik perintah itu mengandung sebuah tuntutan, larangan, ataupun perbolehan terhadap suatu hal. Hukum Islam ini berlaku untuk seorang yang telah baligh.

Ukuran baligh bagi seorang perempuan adalah berumur 9 tahun, sudah menstruasi (haid). Bila bagi seorang laki-laki adalah berumur 15 tahun dan dia sudah mulai mimpi basah.

Sedangkan yang disebut mukallaf adalah orang muslim yang sudah dewasa dan sehat, tidak gangguan jiwa atau akal (akal sehat) yang mana diberi sebuah kewajiban atau perintah dan sebuah larangan oleh Agama Islam.

Baca Juga : Hukum Aqiqah Beserta Ketentuannya yang Dijelaskan dari Berbagai Hadist Shahih

Hukum-Hukum Dalam Agama Islam (Wajib, Sunnah, Haram, Makruh, Mubah)

Macam-macam Hukum Islam dan Betapa Sempurnanya Hidup Kita, Jika Mentaatinya
ilustrasi hukum islam via desenomah.blogspot.com

Hukum-hukum dalam Islam secara garis besar dibagi menjadi lima hal yang diantaranya adalah wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Untuk lebih lengkap mengenai penjelasan hukum-hukum Islam tersebut mari simak ulasan dibawah ini.

Banyak diantara kita yang mengetahui hukum-hukum diatas tetapi kadang hanya sebatas tahu dan tidak mengetahui arti dari hukum-hukum tersebut. Oleh karena itu mari kita simak seksama untuk mengingatkan kita yang sudah lupa dan memberi ilmu pengetahuan kepada kita yang belum tahu.

1. Wajib

Wajib adalah suatu perkara yang dimana orang akan mendapatkan sebuah pahala jika orang tersebut mau melakukan pekerjaan atau perbuatan yang diperintahkan dan akan mendapat siksa atau dosa bila tidak mengerjakan suatu hal yang diperintahkan. (harus dikerjakan untuk menggugurkan dosa).

Contohnya adalah kewajiban menunaikan sholat, kewajiban puasa dibulan ramadhan dan lain-lain.

Dalam beragama islam, kita dituntut untuk melaksanakan sholat wajib setiap hari. Untuk mempelajari bagaimana niat sholat wajib 5 waktu, kalian bisa mempelajarinya di niat sholat 5 waktu dan sholat jumat.

2. Sunnah

Sunnah adalah suatu perkara yang mana jika orang mau melakukan suatu hal atau perbuatan yang dianjurkan akan mendapatkan pahala, namun bila orang tersebut meninggalkan atau tidak mengerjakan perbuatan yang dianjurkan maka dia tidak mendapatkan dosa.

Contohnya adalah sholat sunnah sebelum (qobliyah) dan setelah sholat (ba'diyah), puasa rajab, dan lain sebagainya.

3. Haram

Haram merupakan suatu perkara yang berlawanan pada hukum yang pertama dan kedua. Haram adalah suatu perkara yang mana bila seseorang tidak mengerjakan suatu perkara yang dilarang maka dia akan mendapatkan pahala, dan bila perkara yang dilarang itu dilakukan atau dikerjakan maka dia akan mendapatkan dosa.

Contohnya seperti judi, mabuk, dan lain-lain.

4. Makruh

Makruh adalah suatu hal yang mana bila seseorang meninggalkan perkara atau hal itu hukumnya adalah lebih baik dan akan mendapat pahala, dan bila seseorang mengerjakan suatu hal yang dihukumi makruh maka dia tidak mendapat dosa atau tidak ada konsekwensinya. Tapi ingat bahwa hal yang bersifat makruh lebih baik ditinggalkan karena Allah tidak menyukai hal yang makruh.

Contohnya adalah makan dan juga minum sambil berdiri dan lain sebagainya.

5. Mubah

Mubah adalah suatu perkara atau hal yang boleh untuk dikerjakan dan boleh juga untuk ditinggalkan ( sesuka hati mau pilih yang mana ).

Contohnya adalah memilih jenis makanan, dll.

15 Manfaat Hukum Islam Dalam Kehidupan dan Dalilnya

Dalam islam, dikenal adanya syariat atau hukum islam, yaitu ketentuan berupa perintah, anjuran, dan larangan dari Allah yang bersumber dari Al Qur’an dan hadist.

Allah berfirman dalam QS Ali Imran ayat 138 
“Al Qur’an adalah penjelasan bagi umat manusia, juga petunjuk dan nasehat bagi orang orang yang bertaqwa”. Dalam sebuah hadist juga disebutkan “Agama adalah nasihat bagi Allah, Rasul Nya, untuk para pemimpin, dan untuk para orang awam”. (HR Bukhori).

Dengan mengetahui hukum islam, kita akan memahami apa saja yang bermanfaat atau yang disukai oleh Allah dan yang sia sia atau dilarang oleh Allah.

Berikut 15 manfaat hukum islam dalam kehidupan sehari hari secara lengkap :

1. Lahan Ibadah

Macam-macam Hukum Islam dan Betapa Sempurnanya Hidup Kita, Jika Mentaatinya
ilustrasi sholat via hasmi.org

“Dan taatlah kepada Allah serta Rasul Nya, jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang”. (QS At Taghabun : 12). Dengan mengetahui, memahami, dan melaksanakan hukum islam, setiap tindakan yang dilakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Misalnya melaksanakan hukum islam dalam hubungannya dengan pekerjaan, jenis pekerjaan apa saja kah yang termasuk halal dan haram, dan anda mengikutinya sesuai syariat islam, maka pekerjaan anda menjadi lahan ibadah dan ladang pahala.

2. Sarana Komunikasi dengan Allah

Dengan mengikuti hukum islam, secara langsung anda mengetahui apa saja yang Allah perintah dan Allah larang, dalam kondisi senang, sedih, sedang mengharap sesuatu, anda senantiasa mengingat Nya dengan berdoa sesuai anjuran dalam syariat islam, maka anda menjadi hamba yang senantiasa mengingat dan diingat oleh Allah.

3. Mendatangkan Manfaat

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) tentang urusan itu, maka ikutilah dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu”. (QD Al Maidah : 18). Penjelasan dari firman Allah tersebut ialah, dalam kondisi apapun umat muslim hendaknya mengambil sikap sesuai hukum islam, bukan mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu atau keinginan pribadi agar urusan tersebut dapat mendatangkan manfaat atau hikmah baik di dunia maupun di akherat.

4. Menghindarkan Dari Kesia siaan

Macam-macam Hukum Islam dan Betapa Sempurnanya Hidup Kita, Jika Mentaatinya
ilustrasi menyesal via suaramuhammadiyah.id

“Hai orang orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul Nya dan janganlah kamu merusakkan pahala amal amal mu”. (QS Muhammad : 31). Agar jalan hidup tidak sia sia, Allah telah mengatur jalur kehidupan melalui berbagai syariat islam dalam hubungannya dengan aktivitas manusia untuk menjaga agamanya,  untuk kemanfaatan bagi diri sendiri dan keluarga, juga untuk memberi manfaat pada orang lain. Dengan mengikuti hukum islam, segala aktivitas tidak ada yang sia sia, mulai dari bekerja, silaturahmi, bahkan istirahat pun bernilai ibadah.

5. Sanksi Hukum

Hukum islam ada berbagai macam diantaranya halal, haram, wajib, sunnah, dll. Hukum tersebut memiliki kebaikan jika dilaksanakan dan sanksi jika tidak ditaati. Misalnya memberi sanksi kepada orang yang melakukan zina, hukum islam dan sanksi nya memberikan manfaat bagi kehidupan berupa kesadaran untuk mawas diri dalam melakukan berbagai aktivitas keseharian sehingga seniantiasa berada di jalur hukum yang telah ditetapkan dan mengambil hikmah dari contoh contoh orang orang terdahulu yang mendapat azab dari Allah karena melanggar perintah Nya,

Allah berfirman “Maka kami jadikan yang demikian itu hukuman berat bagi orang orang di masa itu serta menjadi peringatan bagi orang oorang yang bertaqwa”. (QS Al Baqarah : 66). minuman haram dan makanan haram menurut islam sudah sangat jelas ditentukan berdasarkan hukum syariat islam, jadi harus dihindari agar anda tidak mendapatkan hukuman dari Allah Swt baik secara langsung atau pun jangka panjang.

6. Mengatur dan Memperlancar Interaksi Sosial

Kita berinteraksi dengan banyak orang yang memiliki berbagai sifat dan kepentingan, tentu tidak semuanya berpandangan sama, ada berbagai pendapat dan prinsip. Ketika terlibat suatu hal yang melibatkan orang banyak, hukum islam menjadi jalan terbaik untuk segala urusan, kita dapat menyatukan keputusan berdasarkan hukum islam, manakah yang lebih banyak manfaatnya dibanding yang lain, seperti firman Allah berikut “Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Al Qur’an dan sunnah, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya”. (QS An Nisa : 59).

7. Sarana Dakwah

Macam-macam Hukum Islam dan Betapa Sempurnanya Hidup Kita, Jika Mentaatinya
ilustrasi dakwah via jurnalislam.com

Dakwah bertujuan untuk mengubah perilaku manusia sesuai hukum yang benar. Hukum islam dalam kehidupan sehari hari dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan pengetahuan atau ilmu agar segala urusan dilaksanakan dengan tata cara yang sesuai.

8. Pendidikan Akhlak

Akhlak artinya budi pekerti, perangai, atau tingkah laku. Pada jaman sekarang banyak informasi masuk melalui berbagai media, baik lingkungan secara langsung atau tidak langsung seperti media televisi dan internet. Pendidikan akhlak berdasar hukum islam penting untuk ditanamkan sejak dini dalam kehidupan sehari hari agar generasi muda nantinya dapat menyaring serta memiliki akhlak sholeh dan sholehah.

9. Menegakkan Keadilan

Allah berfirman “Wahai orang orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang orang yang kuat menegakkan keadilan, menjadi saksi  kebenaran karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu”. (QS An Nisa : 28). Keadilan perlu untuk ditegakkan, islam memiliki hukum hukum atau syariat yang mengatur hal tersebut, terdapat berbagai ketentuan yang dapat diterapkan kepada setiap orang secara merata atau tidak pandang bulu. Keadilan hanya bisa dijalankan oleh orang yang bertaqwa sebab itu hukum islam penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari hari. Keadilan tidak hanya dilakukan untuk orang lain saja, namun keutamaan adil terhadap diri sendiri juga wajib dilakukan.

10. Ketenangan Keluarga

Macam-macam Hukum Islam dan Betapa Sempurnanya Hidup Kita, Jika Mentaatinya
ilustrasi keluarga bahagia via abiummi.com

Dalam kehidupan keluarga, ada syariat yang wajib dipahami yang berhubungan dengan kewajiban, hak, dan segala hal yang halal atau haram untuk dilakukan. Keluarga yang menjalankan rumah tangga dengan hukum islam akan memiliki ketenangan sebab melakuan segala urusan berdasar petunjuk Allah.

11. Menjaga Kehormatan

Hukum islam mengatur apa saja yang wajib dan haram untuk dilakukan, hal itu bertujuan untuk kebaikan dan melindungi kehormatan. Misalnya dalam hukum islam terdapat kewajiban menutup aurat baik bagi perempuan ataupun laki laki memiliki syariat tersendiri, hal itu bertujuan untuk menjaga kehormatan dan mencegah maksiat.

12. Motivasi dan Pemberi Semangat

Syariat islam yang ditaati akan mendapat imbalan kebaikan dari Allah, baik berupa ketenangan hidup, pahala, juga janji Allah berupa surga di akherat nanti. Hukum islam tersebut dapat menjadi motivasi atau penyemangat bagi semua orang untuk sebanyak mungkin berbuat amal kebaikan.

13. Sebagai Peringatan

Hukum islam banyak memperingatkan tentang perbuatan maksiat dan akibatnya. Kehidupan di dunia hanya sementara dan kehidupan di akherat sangat abadi, Allah memperingatkan manusia untuk taat kepada Nya dan Rasul Nya serta tidak tertipu kesenangan dunia dan tipu daya syetan. Banyak dijelakskan dalam Al Qur’an contoh contoh kaum pada jaman terdahulu yang mendapat azab dari Allah karena tidak taat, hal itu dapat dijadikan sebagai peringatan untuk menjauhi maksiat dan segala sesuatu yang dilarang Allah, seperti firman Allah berikut “Maka hendaklah orang orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih”. (QS An Nuur : 63).

14. Pelebur Segala Emosi

Macam-macam Hukum Islam dan Betapa Sempurnanya Hidup Kita, Jika Mentaatinya
ilustrasi sabar via sarno.id

Hukum islam yang disusun berdasar Al Qur’an dan hadist diciptakan sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari hari ketika kondisi lapang maupun kondisi sempit atau ketika terlibat suatu urusan dan masalah yang mendatangkan kecemasan, jika segala ujian dihadapi dengan berdasar pada hukum islam, hal itu akan mampu menjadi pelebur emosi dan amarah sebab di dalamnya terdapat berbagai syariat yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan.

15. Pedoman Hidup

“Untuk setiap umat diantara kamu (umat Nabi Muhammad SAW dan umat umat sebelumnya) Kami jadikan peraturan (syariat) dan jalan yang terang”. (QS Al Maidah : 48). Dari firman Allah tersebut jelas bahwa dengan mengikuti syariat islam, kita akan mendapat petunjuk dalam kehidupan dan jalan yang lurus.


Hukum islam memang tidak sepenuhnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari hari di lingkungan kita mengingat dalam masyarakat terdapat berbagai suku dan penganut agama yang memiliki peraturan masing masing dan setiap manusia wajib bertoleransi. Tetapi dalam kenyataannya hukum islam terbukti ampuh untuk memperkecil penyimpangan asal dilakukan dengan merata tanpa pandang dbulu.

Hukum islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari hari adalah syariat secara garis besar yang berisi petunjuk untuk menjalankan berbagai kewajiban dan dalam bersikap.

Baca Juga : Hukum Sikat Gigi Saat Puasa dan Cara Menggosok Gigi yang Benar Agar Puasa Tidak Batal

Demikian penjelasan tentang macam-macam hukum Islam beserta 15 manfaat yang terkandung. Semoga penjelasan di atas bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.
SHARE ARTIKEL