Ini Tandanya Jika Rezeki Anda Sedang Tersumbat Serta Sebabnya

Komentar

Sumber gambar cahayaharamain.info

Yang rezekinya sedang seret, saya memaksa anda harus membacanya...

Rezeki merupakan satu di antara sekian banyak misteri kehidupan. tapi rizki yang seret itu sudah ada tanda dan penyebabnya...

Jadi hal itu bisa diatasi kok, asal anda mau hilangkan hal-hal ini jika Anda lakukan...

Setiap manusia bahkan setiap makhluk melata di muka bumi ini pasti diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Taala.

"Dan tak ada satupun makhluk melata di bumi kecuali Allah-lah yang memberikan rezekinya" (QS. Hud: 11)

Namun ada kalanya seorang muslim seret rezekinya. Misalnya bertahun-tahun tidak mendapat penghasilan padahal telah berusaha. Mencari pekerjaan nggak dapat-dapat.

Buka usaha selalu rugi. Bisa jadi itu ujian, namun jika pernah melakukan salah satu dari 10 dosa ini.

Kuncinya untuk membuka kembali pintu rezeki maka berbuat baik dan menjalankan kewajiban yang diperintahkan allah dan menjauhi larangannya.

Berikut ini adalah 10 dosa yang menghalangi rezeki:
  1. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah
  2. Meninggalkan atau melalaikan salat
  3. Berbuat zina
  4. Durhaka kepada orangtua
  5. Memakan uang haram
  6. Berjudi
  7. Minum khamr atau minuman keras
  8. Memutuskan silaturahim
  9. Suka ghibah
  10. Kikir alias pelit
Jika 10 dosa itu tidak pernah dilakukan tetapi rezekinya terkesan sulit alias seret, insya Allah itu adalah ujian dari Allah sebagaimana anak yang tak pernah melakukan kesalahan ia mengikuti ujian untuk naik kelas. Dari kelas 4 ke kelas 5, dari kelas 5 ke kelas 6, dari kelas 6 lulus SD menuju SMP.

Jika ujian, maka solusinya hanya sabar. Namun jika pernah melakukan salah satu dari 10 dosa penghalang rezeki tersebut, langkah pertama adalah bertaubat. Taubat nasuha. Taubat sungguh-sungguh terlebih dahulu, menyesal dan tidak akan mengulanginya.

Setelah itu baru sabar. Insya Allah dengan demikian rezeki kembali lancar. 
Top