Hai Istri, Jangan Lakukan Perkara Ini Terhadap Suami!

Penulis Cang Karna | Ditayangkan 03 Jul 2017
Hai Istri, Jangan Lakukan Perkara Ini Terhadap Suami!

Setelah membina rumah tangga, maka seorang istri akan menjadi tanggung jawab suaminya. Tapi, sebagai istri tentunya harus patuh terhadap suami. Karena hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh istri. Hanya saja, terkadang, sebagai seorang istri mereka lupa akan hal-hal yang seharusnya ia tidak lakukan terhadap suaminya.

Ada beberapa perkara yang dilarang untuk dilakukan seorang istri kepada suaminya sebagai berikut ini:

Tidak mentaati perintah suaminya tanpa alasan yang sesuai syariat

Nabi SAW bersabda, “Apabila seorang isteri telah mendirikan sholat lima waktu dan berpuasa bulan Ramadhan dan memelihara kehormatannya dan mentaati suaminya, maka diucapkan kepadanya: Masuklah Surga dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki,” (Riwayat Ahmad dan Thabrani).

Menunda/menolak permintaan suaminya untuk berhubungan suami-istri

Sabda Rasulullah SAW, “Apabila seorang suami mengajak istri ke tempat tidur (untuk berjima’), dan istri menolak (sehingga membuat suaminya murka), maka si istri akan dilaknat oleh malaikat hingga (waktu) subuh,” (Diriwayatkan Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, ad-Darimi dan al-Baihaqi, dari Abu Hurairah ra).

BACA JUGA : Sadar? Anda Sebenarnya Sedang Diawasi, Ini Dia Makhluknya

Dalam haditsnya yang lain Rasulullah bersabda, “Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia (istri) tetap tidak boleh menolak,” (Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dari Abdullah bin Abi Aufa ra).

Menghabiskan harta suami/tidak menjaga harta suami

Sayidina Ali k.w.j. berkata, “Seburuk-buruk sifat bagi kaum laki laki itu adalah sebaik-baik sifat bagi kaum perempuan yaitu kikir dan bersikap keras dan takut. Karena sesungguhnya perempuan itu jika kikir, maka ia memelihara harta suaminya dan jika bersikap keras, maka ia menjaga diri dari berbicara kepada setiap orang dengan perkataan yang halus (mesra) yang menimbulkan sangkaan yang buruk, dan jika penakut, maka ia takut dari segala sesuatu, oleh karena itu ia tidak berani keluar dari rumahnya dan ia menjauhi tempat-tempat yang menimbulkan kecurigaan yang buruk karena takut kepada suaminya.”

Pergi dari rumah tanpa seizin suaminya

Dalilnya adalah perkataan Sayidina Ali kwj sebelumnya, yaitu, “Seburuk-buruk sifat bagi kaum laki laki itu adalah sebaik-baik sifat bagi kaum perempuan yaitu kikir dan bersikap keras dan takut. Karena sesungguhnya perempuan itu jika kikir, maka ia memelihara harta suaminya dan jika bersikap keras, maka ia menjaga diri dari berbicara kepada setiap orang dengan perkataan yang halus (mesra) yang menimbulkan sangkaan yang buruk, dan jika penakut, maka ia takut dari segala sesuatu, oleh karena itu ia tidak berani keluar dari rumahnya dan ia menjauhi tempat-tempat yang menimbulkan kecurigaan yang buruk karena takut kepada suaminya.”

Meremehkan/menganggap kecil kebaikan yang dibuat suami kepada istri

Nabi SAW bersabda yang bermaksud, “Jika seorang isteri berkata kepada suaminya: Tidak pernah aku melihat kebaikanmu sama sekali, maka hancur leburlah pahala amal kebaikannya.”

Minta cerai tanpa alasan yang sesuai syariat Islam

Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya, “Siapa saja isteri yang meminta cerai dari suaminya tanpa sebab-sebab yang sangat diperlukan, maka haramlah bau Surga ke atasnya.”

Tidak bersyukur atas segala pemberian suami

Nabi SAW bersabda maksudnya, “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada seorang isteri yang tidak bersyukur kepada suaminya.”

Ucapan jahat kepada suami, memperlihatkan aurat kepada orang selain suami, tidak berbakti pada suami

Nabi SAW bersabda yang bermaksud, “Empat perempuan yang berada di Neraka ialah: Perempuan yang kotor mulutnya terhadap suaminya. Jika suaminya tidak ada di rumah ia tidak menjaga dirinya dan jika suaminya bersamanya ia memakinya (memarahinya). Perempuan yang memaksa suaminya untuk memberi apa yang suami tidak mampu. Perempuan yang tidak menjaga auratnya dari kaum laki-laki dan memperlihatkan kecantikannya (untuk menarik kaum laki laki). Perempuan yang tidak mempunyai tujuan hidup kecuali makan minum dan tidur, dan ia tidak mau berbakti kepada Allah dan tidak mau berbakti kepada Rasul-Nya dan tidak mau berbakti kepada suaminya.”

Demikianlah beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, semoga bermanfaat.
SHARE ARTIKEL