Syafaat Dari Rasulullah SAW Datang Kepada Mereka yang Melakukan 8 Amalan Ini

Penulis Unknown | Ditayangkan 28 May 2017
Tiada satupun yang mampu menyelamatkan kita di hari kiamat kelak, kecuali Syafaat dari Rasulullah SAW. Beliaulah yang menuntun umat islam ke jalan yang benar, beliaulah panutan yang seharusnya kita ikuti.

Syafaat Dari Rasulullah SAW Datang Kepada Mereka yang Melakukan 8 Amalan Ini

BACA JUGA: Dengan Sayapnya, Malaikat Menaungi Jenazah yang Seperti Ini

Dalam Al-Quran dan hadist, sudah disebutkan bagaimana cara kita mendapatkan Syafaat saat kiamat kelak. Yaitu dengan tidak melupakan 8 amalan ini, seperti yang dikutip dari inspiradata.

1. Murnikan Tauhid dan Jadikan Rasulullah Sebagai panutan

Ketauhidan dan mengikuti ajaran Rasulullah merupakan pondasi yang sangat penting dalam keislaman seseorang. Selain itu ternyata tauhid yang murni dan ittiba’ kepada Rasul juga menjadi jalan syafaat bagi seorang Muslim.

Dalam suatu hadist, Rasulullah ditanya,”Siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat?” Rasul menjawab, “Yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallaah dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya.” (HR Bukhari).

Keikhlasan dalam mengucapkan lafadz tersebut bukanlah hanya di lisan saja, namun terbukti dalam amal perbuatan sehingga syafaat Rasul pun akan diberikan kepada muslim tersebut.

2. Menyalatkan Mayat dan Mayat yang dishalati

Tak hanya menjadi suatu fardhu kifayah, menyalatkan mayit muslim juga akan mendatangkan syafaat. Dalam hadist riwayat Muslim disebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah telah bersabda,

“Tidaklah seorang mayit dishalatkan oleh sekelompok orang islam yang jumlah mereka mencapai seratus, semuanya memintakan syafaat untuknya, melainkan syafaat itu akan diberikan pada dirinya.” (HR Muslim)

Sementara dalam riwayat muslim lainnya Rasulullah bersabda, “Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, lalu jenazahnya dishalatkan oleh empat puluh orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepadanya.” (HR Muslim)

Karenanya bagi seorang muslim yang berkasih sayang, hendaklah menyalatkan saudaranya yang sesama muslim hingga berjumlah 40 hingga 100 orang dan memintakan syafaat untuk mayit tersebut.

3. Bershalawat Kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam

Salah satu cara untuk mendatangkan syafaat dan sudah diketahui oleh masyarakat muslim adalah dengan bershalawat kepada Rasulullah. Keterangan ini terdapat dalam hadist dari Ibnu Mas’ud yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak shalawat kepadaku.” (HR Tirmidzi)

Dalam hadist riwayat Thabrani pun disebutkan bahwa siapa yang bershalawat di pagi hari dan di sore hari sebanyak 10 kali akan mendapatkan syafaat Rasul di hari akhir. “Barang siapa yang bershalawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat.” (HR Ath Thabrani)

4. Melaksanakan Puasa Yang Wajib Dan Sunnah

Selain bershalawat, amalan Puasa juga akan mendatangkan syafaat di hari kiamat, entah itu Puasa yang wajib maupun yang sunnah.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Puasa dan Al Qur’an akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata: “Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya.” Sedangkan Al Qur’an berkata: “Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya.” Maka keduanya pun memberi syafaat (HR Ahmad dan Al Hakim)

5. Berdoa Setelah Adzan

Banyak umat islam yang menganggap sepele amalan berdoa setelah adzan. Padahal isinya merupakan doa untuk Rasul dan Rasulullah pun menjanjikan syafaat kepada umat islam yang membaca doa tersebut.

Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang membaca ketika ketika mendengar adzan “Ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan shalat (wajib) yang didirikan. Berilah wasilan (derajat di surga) dan keutamaan kepada Muhammad, dan bangkitlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang engkau janjikan.” Maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat.” (HR Bukhari)

6. Senantiasa Bersujud Setiap Hari

Maksud dari senantiasa bersujud adalah dengan memperbanyak shalat sunat di samping shalat wajib. Tak hanya itu saja, kita pun dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah atau sujud syukur ketika mendapatkan kenikmatan atau mendengar ayat sajdah.

Dari Rabiah bin Ka’ab al Aslami, ia berkata, “Aku pernah bermalam bersama Rasulullah lalu aku mendatangi beliau sambil membawa air untuk wudhu beliau. Kemudian beliau berkata kepadaku, “Mintalah”. Aku berkata “Aku minta untuk dapat menemanimu di surga”. Kemudian Rasul berkata, “Atau selain itu?” Aku menjawab “Itu saja”. Lantas Rasulullah bersabda, “Tolonglah aku atas dirimu dengan banyak bersujud.” (HR Muslim)

7. Membaca, Mentadaburi Dan Mengamalkan Al Qur’an

Rasulullah juga memberitahukan kepada umat islam bahwa untuk bisa mendatangkan syafaat, maka perbanyaklah membaca al qur’an kemudian mentadaburi dan mengamalkannya.

Dari Umamah, Rasulullah bersabda, “Bacalah Al Qur’an. Sesungguhnya Qur’an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya.” (HR Muslim)

8. Tinggal Di Madinah, Sabar Dan Wafat Di Sana

Madinah menjadi salah satu tempat yang suci dan dikatakan Rasulullah akan mendapatkan syafaat bagi siapa saja yang tinggal, sabar dan wafat di sana.

Rasulullah bersabda, “Tidaklah seseorang sabar terhadap kesusahannya (di Madinah) kemudian dia mati kecuali aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Jika dia seorang muslim” (HR Muslim)

Sementara dalam hadist riwayat lain disebutkan dengan jelas bahwa siapa yang mati di sana akan Allah beri syafaat. “Barang siapa yang ingin mati di Madinah, maka matilah di sana. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang mati di sana.” (HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)
SHARE ARTIKEL