Penjelasan Tentang Bagaimana Cara Kerja dari Malaikat Maut

Penulis Unknown | Ditayangkan 22 Feb 2016
Sebagian Para Nabi berkata kepad Malaikat pencabut Nyawa. “Tidakkah kau memberi aba-aba  /  peringatan kepad manusia bahwa kau datang sebagai malaikat pencabut nyawa, sehingga mereka akan lebih hati-hati?”

Penjelasan Tentang Bagaimana Cara Kerja dari Malaikat Maut

Malaikat pencabut nyawa itu menjawab. “Demi Allah, aku sudah memberi aba-aba & tanda-tanda yang sangat banyak berupa sakit, uban, kurang dengar, kurang penglihatan (utama ketika sudah tua). Semua itu peringatan bahwa sebentar lagi aku akan menjemputnya. Apabila setelah datang aba-aba  tadi ia tidak segera bertobat & tidak mempersiapkan bekal yang cukup, maka aku akan serukan kepadanya ketika aku cabut nyawanya: “Bukankah aku telah memberimu banyak aba-aba & peringatan bahwa aku sebentar lagi akan datang? Ketahuilah, aku adalah peringatan terakhir, setelah ini tidak akan datang peringatan lainnya “ (Imam Qurthubi)

Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada Malaikat maut yang mempunyai dua mata di wajahnya & dua lagi tengkuknya. “Wahai malaikat pencabut nyawa, apa yang kau lakukan seandainya ada dua orang yang mati di saat yang sama ; yang satu berada di ujung timur yang satu berada di ujung barat, serta di tempat lain tersebar penyakit yang mematikan & 2 ekor binatang melata pun akan mati?”

Malaikat pencabut nyawa berkata:” Aku akan panggil ruh-ruh tsb, dengan izin Allah, sehingga semuanya berada diantara dua jariku, Bumi ini aku bentangkan lalu aku biarkan seperti sebuah bejana besar & dapat mengambil yang mana saja sekehendak hatiku “(HR abu Nu’aim)

ORANG MATI MENDENGAR TAPI TIDAK BISA MENJAWAB.

Rasullullah saw memerintahkan agar mayat-mayat orang kafir yang tewas pada perang badar dilemparkan ke sebuah sumur tua. Lalu beliau mendatanginya & berdiri di hadapannya. Setelah itu, beliau memanggil nama mereka satu persatu: “Wahai fulan bin fulan, fulan bin fulan, apakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian untuk kalian betul-betul ada? Ketahuilah sesungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanku itu benar-benar ada & terbukti.”

Umar lalu bertanya kepada Rasulullah. “Wahai Rasul, mengapa engkau mengajak bicara orang-orang yang sudah menjadi mayat?”

Rasulullah menjawab. “Demi Tuhan yang mengutusku dengan kebenaran, kalian memag tidak mendengar jawaban mereka atas apa yang tadi aku ucapkan, Tapi ketahuilah, mereka mendengarnya, hanya saja tidak dapat menjawab” (HR Bukhari Muslim)

Dengan sedikit ulasan tentang tata cara bagaimana malaikat pencabut nyawa melakukan tugasnya semoga bisa menjadikan kita insan yang lebih berhati-hati lagi terhadap pertanda yang sedang terjadi pada kita, siapa tau itu adalah pertanda bagi kita akan dijemput oleh sang malaikat sehingga kita bisa lebih betaqwa kepada Allah sebelum itu semua terjadi. Wallahu A'lam

Sumber: dakwatuna
SHARE ARTIKEL