Test Otak Anda! Dengan Membaca Tulisan yang Berantakan Ini

Penulis Yulianto Frandi | Ditayangkan 24 Sep 2015


Test Otak Anda! Dengan Membaca Tulisan yang Berantakan Ini


Percaya atau tidak, Murenut sautu pelneitian di Uinervtisas Cmabridge, urutan huruf dalam kata tidak penting. Ckuup huurf petrama d, an trekahhir ynag ada pdaa tepmatyna.

Siasyna bsia dtiluis berantaakn, teatp ktia daapt mebmacayna.

Ini dsieabbkan kaerna oatk ktia tdiak mebmcaa huurf per hruuf, nmaun ktaa per ktaa. Laur bisaa kan?

"slaam unutk kleuraga... seaht slealu...drai tmeanmu."

Sdaar aatu ngagk adna brau sjaa mambcea dgnaen tiluasn ynag braentakan.

Inlaih khebeatan oatk mansuia, alpagi ynag nyitpain oatk ktia,

Allah yang Maha Sempurna.

Gimana? Bisa ditangkap kan maksudnya?

# Ayo Senam Otak #

Silahkan di baca dan terjemahkan pesan berikut ini:

P354N 1N1 11131118UK71K4N 841-1W4 074K
K174 8154 1113L4KUK4N 1-14L Y6 LU412 81454
1113N4KJU8K4N!

P4D4 4W4LNY4 T312454 5UK412 74P1 5373L41-1
54111P41 D1841215 1N1 P1K1124N K174 8154
111311184C4NY4 53C4124 07O1114715 74NP4
8312P1K112 841-1W4 K174 111311184C4 4N6K4.

84N664L41-1! K4123N4 1-14NY4 0124N6-0124nN6
731273NTU Y4N6 8154 111311184C4 P35AN 1N1.
PL3453 F012W412D 1F U C4N 1234D 71-115 111355463.

Bagi yg bisa membaca ini, berarti otak kanan dan kirinya masih berfungsi baik

Ayooo baca biar gak Alzheimer......


SHARE ARTIKEL