7 Kunci Kebaikan yang Mudah Diamalkan

Komentar

mudah diamalkan tapi pahalanya begitu besar

Setiap manusia pasti mempunyai banyak dosa. Baik karena perilaku yang disengaja maupun karena tak disengaja. Karena itu sudah semestinya kita melakukan perbaikan diri dengan terus melakukan kebaikan, agar kelak timbangan kebaikan kita lebih banyak daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan.

Ada 7 kunci kebaikan yang begitu mudah diamalkan dengan pahala yang begitu berlimpah.

"Barangsiapa yang memelihara tujuh perkara, maka ia akan menjadi orang yang mulia di sisi Alloh dan di hadapan para malaikat: Alloh akan mengampuni dosanya meski seperti buih di lautan; ia akan merasakan nikmatnya melaksanakan ketaatan; dan hidup matinya akan berada dalam kebaikan.

Pertama, membaca basmallah setiap akan memulai sesuatu.

Kedua, membaca hamdalah setiap kali selesai mengerjakan sesuatu.

Ketiga, mengucapkan istighfar setiap kali melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat.

Keempat, mengucapkan Insya Alloh setiap kali berjanji melakukan sesuatu.

Kelima, mengucapkan hauqolah setiap kali menemukan sesuatu yang tidak disenangi.

Keenam, mengucapkan istirja' setiap kali tertimpa musibah.

Dan ketujuh, banyak membaca Laa ilaaha illallooh muhammadur rosuulullooh,
baik siang maupun malam hari."

(Al Faqih Abu Laits rohimahulloh)

Sebagai keterangan melengkapi ketujuh hal diatas,

Bacaan basmallah,

Bacaan hamdalah,


Bacaan istighfar singkat,Bacaan InsyaAllah,


Bacaan hauqolah

Bacaan Istirja'

Semoga bermanfaat.
Top