Astaghfirulloh, Seperti Inikah Istri Yang Sering Dicerai Suami

Komentar

Seperti dirawayatkan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian kuberitahu sesuatu harta simpanan (perhiasan) yang amat baik? yakni perempuan solehah, yang apabila kalian melihatnya, dia amat menarik. Apabila kalian perintah, ia patuh dan juga apabila ditinggal pergi, ia senantiasa melindungi diri serta harta suaminya." (Riwayat Abu Dawud).

Bila seseorang perempuan tidak solehah serta memiliki watak atau kerutinan yang buruk, suka menyusahkan suaminya tentulah itu bukan perhiasan untuk seseorang suami. Bahkan, boleh jadi suami tidak suka bersamanya, kemudian menceritakannya.

Jika para isteri menginginkan rumah tangga yang senang di dunia dan juga akhirat, hindarilah sifat-sifat dibawah ini :

1. Tidak memiliki rasa malu 
Isteri yang tidak malu selalu melakukan hal yang dilarang Allah SWT, ia jauh dari sifat takwa dan juga banyak menerapkan perbuatan maksiat.

2. Ausyarah (kotor)
Tidak pandai mengendalikan rumah, malas mengemas diri, dan juga malas melakukan apa - apa sehingga dirinya, anak - anak dan rumahnya kotor serta tidak menyenangkan.

3. Asysyakasah (berani )
Suka membebankan suaminya di luar kemampuannya sampai mendesak suami melaksanakan hal yang dimurkai Allah SWT.

4. Innah (menentang )
Tidak mau diperintah suaminya untuk melaksanakan hal yang baik. Berani melanggar apa yang diperintahkan, terlebih lagi menentang si suami dengan senantiasa menggelar maksiat.

5. Bitnah (mementingkan isi perut serta banyak menuntut)
Tidak suka berinfak dan enggan mengeluarkan zakat. Selalu mengumpulkan harta kekayaan serta mengenyangkan perut dengan makanan - makanan yang tiada habisnya.

6. Bahriyah (menyuruh suami untuk berbuat jahat)
Senantiasa menghalangi suami untuk berbuat baik.
Top